آموزش نصب جک درب پارکینگ


نصب جک درب ورودی
فیلم آموزش نصب جک پارکینگ
آموزش نصب جک هیدرولیکی درب
تنظیم جک درب پارکینگ سیماران
آموزش نصب جک درب پارکینگ سوزوکی
راهنمای نصب جک سیماران
نصب جک درب حیاط
آموزش تصویری نصب جک برقی
 • راهنماي نصب فيزيكي و مكانيكي
 • نصب مكانيكي جك ها
 • طریقه تعیین محل نصب تكيه گاهها روي ستون كنار درب براي انواع جكها
 • نكات نصب
 • راهنمای نصب جک پارکینگ
 • متعلقات و لوازم جانبي يك سيستم كامل
 • ویدئو روش نصب جک درب پارکینگ

راهنماي نصب فيزيكي و مكانيكي

همانگونه كه در شكل زير ديده مي شود ابتداي جك ها بر روي ستون كناري درب (1)حتي الامكان وسط دو لولا و انتهاي جك ها به مكاني كه درب، در آن قسمت چارچوب داشته باشد، حتي الامقدورنزديك به ابتداي درب، نصب مي گردد. چراغ چشمك زن (6) و آنتن (4) نيز در صورت نياز در بالاي چارچوب نصب مي گردد.

چشمهاي الكترونيكي به دو صورت قابل نصب مي باشد :

درصورتيكه درب ها بطرف داخل ساختمان باز شوند، چشمها بايد بگونه اي نصب گردند كه باز شدن درب ها باعث انسداد ديد چشمها نگردد. براي نصب چشمها در بيرون درب، بدليل باز شدن درب ها به طرف داخل، معمولاً چشمها را درست روبروي هم در يك راستا و حداكثر در ارتفاع 60 سانتی متر از كف زمين بر روي چارچوب درب، نصب مي نمايند.

نصب مكانيكي جك ها

در صورتيكه بخواهيم جك ها بدرستي كار كنند و طول عمر موتورها و خود مركز بيشتر شود بايستي جك ها طوري نصب گردند كه حداقل فشار به آنها آمده و حداكثر بهره وري را داشته باشند. براي نصب جك بايد دو نقطه انتخاب شود، انتخاب محل نصب جك بر روي چارچوب يا ديوار و بر روي لنگه درب. جهت پيدا كردن محل تقريبي تكيه گاهها، درب را كاملا ببنديد و جك را كاملا باز كنيد. سپس حدود 50 میلی متر جكها را براي رگلاژهاي بعدي داخل ببريد. تكيه گاهها را در زبانه هاي ابتدايي و انتهايي جك وارد كرده و پيچ كنيد. در حالي كه جك كاملا با سطح افق تراز است، محل تقريبي تكيه گاهها را روي درب و ستون كناري آن مشخص كنيد.

طریقه تعیین محل نصب تكيه گاهها روي ستون كنار درب براي انواع جكها

روي شكل زير مورارد زير را در نظر داشته باشيد:
A . فاصله بين مركز لولاي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه
B . فاصله بين مركز لولاي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه
D . فاصله مركز لولاي درب تا كف پايه نگه دارنده ابتداي بازو

نحوه محاسبه محل نصب تكيه گاهها روي ستون كنار درب براي انواع جكها

نصب جک درب ورودی
فیلم آموزش نصب جک پارکینگ
آموزش نصب جک هیدرولیکی درب
تنظیم جک درب پارکینگ سیماران
آموزش نصب جک درب پارکینگ سوزوکی
راهنمای نصب جک سیماران
نصب جک درب حیاط
آموزش تصویری نصب جک برقی

جک مدل LEADER 3 TI

در اين مدل، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط 0=<D ، بايد سعي كنيد حتي الامكان 300 = B+A و B=A شود. اگر 0 = D باشد، حداكثر زاويه باز شدن در 120 درجه خواهد بود. بايد سعي كنيد تا حد امكان مقدار D را به صفر برسانيد در غير اين صورت هرچه D بزرگتر شود زاويه بازشدن كمتر خواهد شد.در ادامه چند مثال براي D هاي مختلف آورده شده است. فاصله بين تكيه گاه و ديوار توسط فلز يا پروفيل پر مي شود.

جک مدل FARAZ 4M/P و LEADER 4 TI

در اين مدل، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط 0=<D ،بايد سعي كنيد حتي الامكان A=B و A+B = 400 شود.

متعلقات و لوازم جانبي يك سيستم كامل

تنظیم جک درب
طریقه نصب آرام بند ریوبی
آموزش نصب آرام بند کینگ
پیچ تنظیم جک آرام بند
تنظیم آرام بند cisa
نحوه نصب جک آرام بند کابینت
نصب جک درب آرام بند
نحوه تنظیم سرعت آرام بند

جک مدل FARAZ 5M/P و LEADER 5 TI

در اين مدل، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط 0=<D ،بايد سعي كنيد حتي الامكان A=B و A+B = 500 شود.

متعلقات و لوازم جانبي يك سيستم كامل


تنظیم جک درب
طریقه نصب آرام بند ریوبی
آموزش نصب آرام بند کینگ
پیچ تنظیم جک آرام بند
تنظیم آرام بند cisa
نحوه نصب جک آرام بند کابینت
نصب جک درب آرام بند
نحوه تنظیم سرعت آرام بند

جک های پارکینگی نوین تکنیک:

جک پارکینگی میلان دارای قدرت تحمل 350KG با قابلیت نصب هر بازو بر روی درب با عرض 3متر

جک ریلی سوزوکی 1500 مناسب برای جابه جایی درب به طول 6 متر

جک پارکینگی سوزوکی SZ400 دارای قدرت تحمل 400KGروی هر لنگه با قابلیت نصب هر لنگه بر روی درب با حداکثر 2.5متر عرض

جک پارکینگی یال مدلX1 با قابلیت نصب هر بازو بر روی درب با عرض 4متر

جک پارکینگی یال دارای قدرت تحمل 350KGروی هر لنگه با قابلیت نصب هر بازو بر روی درب با عرض 2.5متر

نكات نصب

وقتي درب ها بسته است ، جك باز مي شود و وقتي درب باز مي شود جك بسته مي شود.جهت جلوگيري از باز يا بسته شدن بيش از حد درب، بايد از استوپرهاي محكمي در نقاطي كه با حرف  B مشخص شده است، روي زمين يا چارچوب، استفاده شود. اگر مدت زمان باز و بسته شدن درب به هر دليلي تغيير نمايد، اين استوپرها مانع از وارد آمدن فشار مضاعف به درب و يا جك مي شود. براي جلوگيري از ضربه خوردن دربها مي توان بر روي استوپر ها مقداري لاستيك نرم يا فوم ضخيم چسباند.

حداقل فاصله تكيه گاه S1 از لبه كناري ديوار باید 30 میلی متر باشد. در مواردي كه ديوار مانند محيط حاشور خورده باشد ، بايد فاصله E حتماً بيشتر از اندازه قطر موتور و سوئيچ دستي پشت آن باشد. براي گير نكردن متعلقات به ديوار، فاصله E بايد بزرگتر از 100 + A باشد.

متعلقات و لوازم جانبي يك سيستم كامل

آموزش نصب جک درب پارکینگ سوزوکی
تنظیم جک درب پارکینگ پروتکو
فیلم آموزش نصب جک پارکینگ
نصب جک درب پارکینگ بیرون بازشو
آموزش نصب جک هیدرولیکی درب
نصب جک درب حیاط
تنظیم جک درب پارکینگ سیماران
نصب جک درب ورودی

راهنمای نصب جک پارکینگ

 1. بررسی موقعیت و وضعیت نصب جک درب پارکینگ ابتدا موقعیت درب پاکینگ و ساختار درب را باید مد نظر قرار دهیم. بازوها میبایست روی محکمترین جای درب و به اصطلاح کلاف درب نصب گردد. در سوی دیگر می بایست دیواره های کنار درب را بررسی کنید تا بتوان پایه های عقب را در جای مناسب و زاویه ایده آل نصب نمود.
 2. کنده کاری و آماده سازی دیوارهای کنار درب اگر ساختمان نو ساز نیست و بیس پلیت روی دیوار کار نشده، می بایست این پیلت را جهت نصب پایه عقب بازو جک پارکینگی بر روی دیوار تعبیه نمود. در بسیاری از ساختمانها نیاز به کنده کاری می باشد. به طور کلی برای پایه عقب نیاز به این است که از لولا درب 20 سانیتیمتر به سمت خارج به ارتفاع 25 سانتیمتر فضا در نظر گرفته شود. برای دریافت اندازه دقیق به دفترچه راهنما رجوع کنید.
 3. بهترین پلیت مورد استفاده برای زیر سازی پایه عقب، ناودانی یا نبشی یا پلیت با ضخامت حداقل یک سانتیمتر می باشد. یک سمت ناودانی به قوطی درب جوش شده و در سمت دیگر از میله گرد که به صورت زاویه دار در دیوار فرو شده استفاده کرده و آن قسمت را نیز به ناودانی جوش می کنید.
 4. نصب پایه ها و چگونگی زاویه دهیپایه عقب را با توجه به زاویه باز شدن درب مطابق دفترچه راهنما در فاصله 14 سانتیمتری لولا روی پلیت جوش کرده (توصیه این است ابتدا خال جوش کرده و پس از تست، جوشکاری نهایی را انجام دهید)و جک را به واسطه پین عقب روی درب سوار کنید.
 5. پایه جلو را روی بازو قرار داده جک را خلاص کرده و شفت جک را کاملا ببندید و درب را تا حداکثر زاویه مورد نیاز باز کنید. پایه جلو را نیزدر همین حال بر روی درب با خال جوش نگه دارید. حالا یکبار درب را باز و بسته کنید و در صورتی که مشکلی وجود نداشت، بازو را از روی پایه ها خارج کرده و پایه ها را کاملا و بدقت بر روی درب و دیوار مستحکم کنید.

بیشتر بخوانید: آیفون تصویری سوزوکی

نحوه زاویه دهی جک درب پارکینگ

 1. نصب تابلو فرمان، چشمی و فلاشر سعی مدار کنترل کنار درب در نزدیکی برق ورودی وصل کنید تا نیاز به سیم کشی زیادی نباشد و بهتر است در فاصله 150 تا 160 سانتیمتری زمین نصب شود. دقت کنید مدار کنترل نباید جایی نصب شود که درب موقع باز شدن با آن برخورد کرده و یا وقتی درب باز میشود، مانع دسترسی دوباره به مدار کنترل شود.
 2. فلاشر نیز بیرون درب روی پیشانی دیوار جوری نصب شود که راننده از راه دور متوجه باز و بسته شدن درب شود. چشمی یا فتوسل نیز در 40 سانتیمتری زمین، بیرون ساختمان و دقیقا روبروی هم نصب کردد. نصب چشمی باید به گونه ای باشد که سیم خروجی در زیر چشمی قرار گیرد تا آب باران به واسطه سیم به داخل چشمی نفوذ نکند.

سیم کشی جک درب پارکینگ

 1. سوراخ کاری و سیم کشیاگر ساختمان نو ساز باشد و مسیر سیم کشی را در نظر گرفته باشند که در زمان و انرژی بسیار صرفه جویی میشود و کار بسیار تمیز انجام میگیرد. اما ما بنا را بر عدم پیش زمینه ای برای نصب جک میگذاریم. نوع سیم کشی به این صورت میبایست باشد که مدار فرمان به هر بازو یک کابل 3 در 1.5 از مدار کنترل به قلاشر یک کابل 2 در 0.75 و از مدار کنترل به هر کدام از چشمی ها یک کابل 2 در 2 تلفنی باید در نظر گرفت.
  بهتر است در ساختمانهایی که مسیر سیم کشی برای جک درب پارکینگ در نظرنگرفته شده از چهارچوب درب برای مسیر سیم کشی استفاده کرد. و برای گذر دادن و کشیدن سیم از درون لوله از یک گرد بر، بر روی مته دریل استفاده نمود تا کار بسیار تمیز انجام گردد.
 2. راه اندازی جک درب پارکینگدر آخرین مرحله کابل را از یک سو به بازوها، چشمی و فلاشر وصل کرده و ازسوی دیگر مطابق کاتالوگ سیم ها را به ترمینالهای مدار کنترل وصل نمایید. دربها را نیمه باز کرده و از حالت خلاص خارج کنید، ورودی برق را وصل کرده و برنامه مربوط به آن جک درب پارکینگ که مربوط به زمانبندی کارکرد هر بازو، تایم اتوماتیک بسته شدن، اختلاف زمانی دو لنگه را تنظیم نموده و ریموت را بفشارید. حال اگر مشکلی در سیم بندی وجود نداشته باشد درب باز شده و با چند بار باز و بسته کردن آن می توان تایم کارکرد را کاملا تنظیم کرد.
 3. توصیه پس از نصبمحیط کاری که نصاب در آن فعالیت نموده می بایست توسط خود نصاب تمیز شود تا کثیفی زمین یا تخریب دیوار کار نصاب را تحت تاثیر قرار ندهد. به صاحب کار توصیه شود پیلت و پایه ها را رنگ کرده تا به مرور زمان از استحکام آن ک نشود. در نهایت توصیه این که پیلت زیر کار پایه روی دیوار به وسیله سیمان مستحکم گردد میتواند عمر سیستم را بسیار ارتقاء دهد.
 4. آموزش پس از نصب نصاب موظف است پس از نصب کامل نحوه کارکرد با ریموت که کدام دکمه و چگونه درب را بازو بسته می کند به صورت کامل و با حوصله به مشتری آموزش دهد. همچنین استفاده از کلید خلاص کن در مواقع نبود برق یا خرابی محصول مورد بسیار ضروری است که می بایست مشتری بتواند به تنهایی و به سرعت انجام دهد. این هم از جمله مواردی است که نصاب باید آموزش کامل و صحیحی ارائه کند.

متعلقات و لوازم جانبي يك سيستم كامل

يك جفت جك همراه با قفل خلاص كن

تكيه گاه هاي ابتدا و انتهاي دو بازو به همراه پيچ هاي آلن و محورهاي استوانه اي آنهاتكيه گاهها در دو نوع S1 و S3 مي باشند كه نوع (S1(sx جهت ابتداي بازوي چپ و نوع(S1(dxجهت ابتداي بازوي راست مورد استفاده قرار مي گيرد.( نوع S3 جهت انتهاي دو بازو مورد استفاده قرار مي گيرد. )

دو عدد ريموت كنترل

دو عدد ريموت كنترل سه دكمه اي كه پس از شناسانده شدن به مركز، جهت فرمان دادن بصورت راديويي از راه دور، مورد استفاده قرارمي گيرند. هر دكمه ريموت به طور دلخواه قابل برنامه ريزي به صورت ذيل مي باشد ؛الف. دو لنگه اي، ب. تك لنگه اي ( پياده رو )، ج . STOP

دو عدد خازن راه انداز

هر موتور داراي يك خازن 8 ميكروفاراد ACمي باشد كه جهت راه اندازي موتورها استفاده می شود.

يك جفت چشم الكترونيك ( گيرنده و فرستنده ) بهمراه چهار عدد پيچ و رولپلاگ

چشمهاي الكترونيك جهت تشخيص موانع متحركي كه ممكن است درحين كاركرد موتورها بين درب ها قرار گيرند به كار مي روند كه نوع عكس العمل جك ها بستگي به نوع بستن اتصالات چشمها دارد ، كه دو مد باز و بسته مي تواند باشد . چشم فرستنده TX و چشم گيرنده RX نام دارد كه RX داراي كنتاكت باز (NO) مي باشد .

يك عدد كليد سلكتور بهمراه يك جفت سوئيچ ( نصب اختياري )

جهت فرمان دستي ( بدون نياز به ريموت كنترل ) به مركز از كليد سلكتور استفاده مي شود . اين كليد در حالت معمولي باز است و براي فعال كردن آن بايد آن را در سمت ساعتگرد با سوئيچ مربوطه چرخاند كه بطور فنري به حالت اوليه باز مي گردد و اين عمل پالسي براي مركز مي سازد كه اين پالس مي تواند جهت START يا STOP جك ها بكار رود.

زيرقاب و روقاب بهمراه مركز كنترل (Q60) و ترانس مربوطه

مركز Q60 مغز اصلي فرمان دهنده سيستم مي باشد كه عملكرد آن را مي توان توسط چهار دكمه A ، B ، C ، D كه در سمت چپ آن تعبيه شده برنامه ريزي نمود . پيغامهاي مختلف آن ( مقدارمتغيرها ، متغيرها ، تأييد ، خطاهاي سيستم و … ) بوسيله دو نمايشگر نمايش داده مي شود.

يك عدد لامپ چشمك زن ( نصب اختياري)

لامپ چشمك زن يا فلاشر جهت آگاهي كاربران از فعال يا غير فعال بودن سيستم از داخل يا خارج ساختمان بكار مي رود. اين لامپ معمولاً روي چهارچوب درب نصب مي گردد تا از دو طرف قابل ديدن باشد. نوع ديگري از اين لامپ چشمك زن، جهت افزايش برد ريموت ها، داراي آنتن مي باشد.

ویدئو روش نصب جک درب پارکینگ

در این ویدیئو روش نصب جک پارکینگی دو لنگه آموزش داده شده است. که شامل بررسی موقعیت نصب، چگونگی کنده کاری، فرز کاری، زاویه دهی بازو ها ، جوشکاری و تنظیم نهایی آن می شود. این ویدئو در سال 1389 تهیه و از کیفیت متوسطی برخوردار است.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *